Advokátska kancelária

Naša advokátska kancelária vznikla v roku 2010 s cieľom samostatne poskytovať právne služby občanom a podnikateľským subjekotom najmä v Kolárove. Našim cieľom je uplatňovať a ochraňovať záujmy Vás, našich klientov, s maximálnym možným nasadením, s aplikáciou našich odborných znalostí a s dôrazom na Vaše práva a právom chránené záujmy. V súčasnosti vykonáva JUDr. Gabriel Szabó advokátsku prax samostatne v partnerskej spolupráci s inými adovkátskymi kanceláriami na Slovensku a v zahraničí.

JUDr. Gabriel Szabó

Vyštudoval som právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde som zložil aj rigoróznu skúšku a získal titul doktor práv. Počas trojročnej praxe v advokátskej kancelárii v Bratislave som získal široké skúsenosti v oblasti civilného a obchodného práva. Po zložení advokátskych skúšok a zápise do Slovenskej advokátskej komory som sa rozhodol vykonávať advokáciu samostatne.