Többször feltették nekünk a kérdést: "Te milyen jogász vagy?" "Mi a szakterületed?" Az ügyvéd jogász, aki képzett kell legyen minden jogi területen. A JUDr. cím azt jelenti, hogy mindkét terület, azaz köz- és magánjog doktora. Hisszük, hogy tudunk Önnek segíteni jogai védelmében és érdekei érvényesítésében minden területen.

 

Ügyvédi irodaként a következő területeken tevékenykedünk:

 

 • kereskedelmi jog: társasági jog, vállalkozások létrehozása, módosítása, megszüntetése, külföldi cégalapítás, üzleti részesedések módosítása, szerződésjog, igény behajtás
 • földtörvény: Szlovákiában a földtulajdon birtoklása bonyolult történelmi fejlődésen ment keresztül. Ügyvédi irodánk gazdag gyakorlati tapasztalatának köszönhetően ezen a területen bonyolult jogi problémákat sikerült megoldani a földtulajdonjog, örökösödés és egyéb tulajdonjog rendezéssel kapcsolatban.
 • kártérítés: Munkahelyi vagy közúti baleset, személyi sérülés esetén kártérítés. Minden kapcsolódó költség, követelés behajtása a károkozón.
 • polgárjog: fogyasztóvédelem, személyvédelem, ingatlan átruházási ügyek, örökösödés, szerződések és igények előkészítése, személyes adatok védelme, kártérítés
 • idegenforgalom: azon kevés ügyvédi iroda egyike vagyunk, aki ezen a területen gazdag tapasztalattal rendelkezik, szolgáltatásainkat ezért Szlovákia egyik legnagyobb utazási irodája is igénybe veszi.
 • családjog: házasság megszüntetése, tartásdíj érvényesítés, házassági vagyonjog, tulajdon rendezés, kiskorúak feletti gondoskodás
 • szellemi alkotásokhoz fűződő jogok: védjegyek, szabadalmak
 • alkotmányjog: alapvető emberi jogokkal és szabadság joggal szembeni sértések képviselete a nemzetközi jogi védelmet is beleértve
 • munkajog
 • bírósági vitarendezés
 • közvetítés: alternatív peren kívüli vitarendezés
 • büntetőjog
 • közösségi jog: Az Európai Unió joga
 • közigazgatási jog

 

"Scire leges non hoc est, verba earum tenere, sed vim ac potestatem."

"A törvények ismerete nem azt jelenti, hogy azoknak a szavait tudjuk, hanem hogy az értelmüket és céljukat is."

(ókori római bölcsesség)

 

 

A római jog elvei szellemében igyekszünk segíteni Önöknek más speciális területeken is... de lehetséges, hogy időre lesz szükségünk a vonatkozó jogszabályok alapos elemzésére és előírások végrehajtására.

Az ügyvédnek munkája során gyakran együtt kell működnie bírósági szakértőkkel, tolmácsokkal, közjegyzőkkel, és el kell igazodni a jog területén külföldön is. Külföldi ügyvédi irodákkal való együttműködésünknek köszönhetően meg tudjuk védeni az Önök jogait és érdekeit Szlovákia határain túl is, elsősorban Oroszországban, Magyarországon, Csehországban, Ausztriában, Lengyelországban, Görögországban és Cipruson. Szlovák, angol, magyar és görög nyelveken beszélünk.